Wyszukiwarka

Kościół pw. św. Marii Magdaleny w Brzyskach

 

Neogotycki kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny w Brzyskach to murowana świątynia która powstawała w drugiej połowie XIX wieku. Współtwórcą nowej świątyni był znany krakowski architekt Filip Pokutyński. Budowę nowego kościoła ostatecznie ukończono w 1879 roku. Kościół zbudowany jest z ciosanego kamienia, w stylu neogotyckim. Pokryty blachą miedzianą, ma połączoną ze sobą dzwonnicę, mieszczącą dwa dzwony. Jeden mniejszy, ma na płaszczu cztery płaskorzeźby: Pana Jezusa na krzyżu, Matki Boskiej, św. Jana Chryzostoma i św. Bazylego. Drugi większy nie ma żadnych napisów ani dat. Wewnątrz kościół jest trójnawowy. W kaplicy po prawej stronie znajduje się ołtarz Bractwa Różańcowego z obrazem i statuą Matki Boskiej Różańcowej, po lewej jest ołtarz cechowy, ze statuą św. Józefa i z obrazem św. Antoniego Paderewskiego. Przy prezbiterium znajduje się zakrystia murowana, sklepiona. W nawach bocznych znajdują się małe ołtarze, przedstawiające obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz obraz Matki Boskiej Bolesnej.

Ołtarz główny projektu Pavorniego z Włoch, pochodzi z 1886 roku, Ciekawostką może tutaj być fakt, iż wspomniany ołtarz zamówiony był do kościoła dominikanów w Krakowie, lecz z powodu pomylenia wymiarów, odstąpiono go parafii brzyskiej. Wykonany w pracowni Trembeckich w Krakowie stanowi przykład czystego gotyku. Ołtarz wypełnia obraz patronki kościoła św. Marii Magdaleny, ręki A. Gramatyki (uczeń J. Matejki). Ławki gotyckie, z drzewa dębowego, ustawione na środku nawy, pochodzą z pracowni rzeźbiarza i kamieniarza Sroczyńskiego z Jasła. Na uwagę zasługuje również chór w kształcie półkola podparty ośmioma kolumnami oraz znajdujące się na nim zabytkowe organy. Na zewnątrz kościół otoczony jest drzewami, z których jedno zasługuje na szczególną uwagę. Jest to dąb, który został posadzony 29.06.1910 roku w rocznicę bitwy pod Grunwaldem.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl