Wyszukiwarka

Kaplica grobowa i cmentarz wojskowy nr 228 w Przeczycy

 

Na cmentarzu parafialnym znajduje się kaplica grobowa fundowana w 1884 r. przez Grzegorza Kaputa po śmierci jedynego syna Wojciecha. Informuje o tym późno klasycystyczne epitafium umieszczone na prawo od drzwi. Przed kaplicą na kamiennych postumentach połączonych metalową bramką stoją rzeźbione w piaskowcu postacie św. Piotra i św. Pawła.

W sąsiedztwie znajdują się okazałe grobowce rodziny Kaczorowskich. Spoczywają tu m. in.: ostatni właściciel dworu Włodzimierz Kaczorowski. W sąsiednim grobowcu pochowano Marię Kaczorowską (1867-1926), Bogdana Kaczorowskiego (1892-1969) - doktora praw, Bronisława Kaczorowskiego (zmarłego w 1932 r.) - doktora medycyny oraz Tadeusza Kaczorowskiego (1890- 1924) - kapitana Wojsk Polskich, obrońcy Lwowa i Warszawy.

 

Na skraju cmentarza, od strony południowej, znajdują się kwatery żołnierzy poległych w I wojnie światowej (1 grób masowy i 39 pojedynczych). Jest to cmentarz wojskowy Nr 228. Jego projekt opracował por. Rossmann.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl