Wyszukiwarka

Kościół pw. św. Andrzeja Apostoła i Narodzenia NMP w Łączkach Jagiellońskich

 

Kościół parafialny w Łączkach Jagiellońskich to jeden z piękniejszych w regionie przykładów budownictwa barokowego. Obecna świątynia, pochodząca z lat 1748-1750, powstała na miejscu drewnianej budowli, a jej fundatorem był kasztelan małopolski Adam Pełka.

Rozbudowana i wyremontowana w XIX w. odznacza się prostotą architektury, zwartością bryły i oszczędną, stosowaną z umiarem, dekoracją architektoniczną.

Kościół jest jednonawowy z krótkim, trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Obok prezbiterium znajduje się zakrystia i skarbczyk, wzniesiony w 1876 r. Elewacja zewnętrzna o zaokrąglonych narożach, z wysoko umieszczonymi oknami. Fasada zachodnia z dobudowaną w 1953 r. kruchtą, zwieńczona jest trójkątnym szczytem. Po bokach, w niszach, stoją późniejsze posągi świętych, a w polu środkowym, nad kruchtą – płaskorzeźba z XX w. przedstawiająca Matkę Boską z Dzieciątkiem. Wnętrze zostało wyposażone kosztem fundatora kościoła w latach 1750 - 1777. Ołtarz główny posiada sześć potężnych kolumn. Boczne ołtarze ujęte ażurowymi uchami.

Lewy ołtarz wzbogacony został dwoma figurami świętych, rzeźbionych z lekkością i finezją, właściwą sztuce rokoka. Ambona z rzeźbami czterech ewangelistów, zapleckiem w formie kotary, podtrzymywanej przez dwa anioły i baldachimem zwieńczonym figurą Zmartwychwstałego Chrystusa. W swoim wnętrzu, w podziemiu, skrywa kryptę grobową fundatora - Adama Pełki, którą odsłonięto w 2008 r. w czasie prac remontowych. Potężny mur, otaczający dziedziniec, otwory pod dachem kościoła sugerują, że obiekt, poza funkcjami sakralnymi, mógł pełnić rolę obronną, dając schronienie mieszkańcom podczas częstych w tej okolicy napadów beskidzkich zbójeckich watah, a nawet przed łupiącymi wsie zdemoralizowanymi grupami żołnierzy różnych armii.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl