Wyszukiwarka

Cmentarz wojenny nr 227 w Gorzejowej

 

Cmentarz wojskowy z I wojny światowej Nr 227 w Gorzejowej. Obiekt zaprojektowany przez Gustava Rossmanna. Cmentarz ma formę nieregularnego wieloboku z grubsza jego zarys przypomina zarys kabury pistoletu.  Mniej więcej na środku cmentarza znajduje się duży okrąg obramowany niskim betonowym krawężnikiem, na jego środku drewniany krzyż na betonowym postumencie, ogrodzony oryginalnym płotkiem z kutych prętów stalowych. Tablica inskrypcyjna umieszczona na postumencie krzyża głosi: "GÓRA TA KRYJE SKARBY - WIERNYCH, ODWAŻNYCH MĘŻÓW". Pochowano tutaj 99 Austriaków z 62, 80, 82,  Pułku Piechoty i 24.FJB, oraz 106 Rosjan z 256 Pułku Piechoty.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl