Wyszukiwarka

Zespół dworski w Ustrobnej

  

Jednym z zabytków wsi Ustrobna jest krajobrazowy park podworski z zachowanym murowanym dworem i spichlerzem. Dwór, pochodzący z I poł. XIX w., został wyremontowany przez mieszkańców Ustrobnej. Mieści się w nim Dom Ludowy, a od 2012 r. swą siedzibę ma także Świetlica Wiejska. Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu ówczesnej sołtys wsi Ilony Goleń, wyremontowano spichlerz, kiedyś należący do rodziny Starowieyskich.

Dnia 12 listopada 1994 r., spichlerz został poświęcony i oddany do użytku jako Wiejski Ośrodek Zdrowia i Dom Strażaka.

W I poł. XIX w., został założony również park z pięknymi skupiskami dębów, lip, klonów oraz stawem z wyspą. Obecnie staw jest w znacznej części zarośnięty i zamulony, jednak zachował swoje piękne walory krajobrazowe.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl