Wyszukiwarka

Stawy Wróblowa-Ujazd

 

Wróblowa Łowisko powstałe po wyrobisku żwiru, nieopodal rzeki Wisłoki. Usytuowane jest na pograniczu miejscowości Wróblowa i Krajowice, przy trasie Jasło - Pilzno. Obecnie w skład łowiska wchodzi jeden staw - nr 3, o powierzchni 12 ha i przeciętnej głębokości ok. 3 m.

Rybostan: karaś, karp, leszcz, lin, okoń, płoć, pstrąg tęczowy, sandacz, szczupak, węgorz, wzdręga

Ujazd. Podobnie jak powyższe łowisko są pozostałością po wyrobiskach żwirowych. Łowisko znajduje się na lewym brzegu Wisłoki, przy drodze Jasło - Pilzno, tuż przed miejscowością Kołaczyce. Dojazd do łowiska możliwy jest jednak tylko od Ujazdu (droga Jasło - Brzyska). Obecnie w skład łowiska wchodzą 3 stawy o łącznej powierzchni ok. 35 ha i przeciętnej głębokości ok. 2 m. 

Rybostan: amur, karaś, karp, leszcz, lin, okoń, płoć, szczupak, wzdręga

Na łowiskach organizowane są zawody takie jak:

  • spławikowe - dla dzieci i młodzieży

  • gruntowo-spławikowe - dla dzieci i młodzieży lub dorosłych

  • gruntowe - dla dorosłych

Jest tam wiele pięknych stanowisk min. cypel na którym można łowić z każdej strony. Niedaleko jest rzeka Wisłoka na której też można złapać coś większego.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl