Wyszukiwarka

Dwór w Przeczycy

 

Dwór w Przeczycy z końca XIX wieku to murowany budynek położony niedaleko kościoła przy drodze do Jodłowej. Został zbudowany pod koniec XIX w. w stylu eklektycznym (obecnie mieści się w nim szkoła podstawowa). Budynek posiada piętro, a od strony frontowej ozdobny portyk. Nad głównymi drzwiami umieszczono ozdobny napis: Szanuj Przeszłość. Przyszłość oddaj Bogu. Uczciwie pracuj na rodzinnym progu!. Dwór był własnością rodziny Kaczorowskich.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl