Wyszukiwarka

Izba Regionalna "Jak żyli i pracowali nasi przodkowie" w Szufnarowej

 

W Szufnarowej znajduje się izba regionalna - „Jak żyli i pracowali nasi przodkowie”, które stworzył ówczesny proboszcz ks. Bronisław Domino. Zgromadził on ponad 1000 eksponatów związanych z rolnictwem, gospodarstwem domowym, tkactwem, szewstwem.

W zbiorach znajdują się przedmioty używane w gospodarstwie domowym, gospodarstwach rolnych, stanowiska związane z wykonywanymi zawodami, m.in. kowalstwem, szewstwem, rzeźnictwem, rymarstwem, kołodziejstwem, bartnictwem i in., pamiątki wojskowe, kolekcja lamp naftowych, żelazek, przybory szkolne, pamiątki sakralne, związane z wyposażeniem kościołów. Jest tam też ciekawa ekspozycja dawnych środków transportu, stary młyn, studnia z żurawiem.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl