Wyszukiwarka

Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Dobrzechowie

  

Kościół neogotycki z elementami romańskimi wybudowany został w latach 1854-87 wg projektu architekta Teodora Mariana Talowskiego. Inicjatorem budowy był ks. Feliks Buchwald proboszcz dobrzechowski. Kościół murowany zastąpił starą drewnianą świątynię pod wezwaniem św. Stanisława Bpa z przed 1425 r., którą rozebrano w 1897 r.

Kościół pod wezwaniem św. Stanisława bpa jest jednonawowy z transpetem i kaplicami. Wokół kościoła płaskie obejście z wejściem po kamiennych schodach. Dopełnienie stanowi starodrzew oraz neobarokowe ogrodzenie. Od południowej strony znajduje się grobowiec Michałowskich. Od strony wschodniej umieszczono 4 kolumny pochodzące z nieistniejącego dziś dworu w Markuszowej. Od południa przylega cmentarz z XIX w., na którym znajduje się grób Andrzeja Edwarda Kuźmiana (dyplomaty i pamiętnikarza zmarłego w 1864 r.).

Parafia Dobrzechów została erygowana przed 1277 r. i należy do najstarszych w Diecezji Rzeszowskiej. Do XVIII w. koloratami byli Cystersi z Koprzywnicy, zaś potem właściciele Dobrzechowa: J. A. Skrzyński, A. E. Koźmian, Roman i Władysław Michałowscy. Obecny kościół poświęcony został 23.12.1892 r. przez Ks. Franciszka Jabczyńskiego - dziekana Strzyżowskiego. Konsekracji dokonał 26.09.1908 r. budowniczy świątyni, bp Józef Karol Fischer wraz bp Józefem Sebastianem Pelczarem, Biskupem Przemyskim.

Parafia Dobrzechów w 1340 r. prawdopodobnie obejmowała tereny obecnych parafii: Grodziska, Wysokiej, Niewodnej, Frysztaka, Łęk i Łączek. W 1917 r. powstała oddzielna parafia Wysoka licząca wówczas ponad 2500 wiernych. W 1934 wybudowano drewniany kościół w Grodzisku, a w roku następnym utworzono tam parafię liczącą około 1500 katolików. W XVI i XVII w. na terenie parafii istniała szkoła, a od ok. 1624 r. przy kościele był szpital (przytułek dla ubogich i starców).

Na szczególną uwagę zasługuje wnętrze kościoła, do którego polichromię wykonał wykonał Stanisław Jakubczyk z Krakowa w 1955 r.

W wyposażeniu kościoła wyróżniają się:

 • Ołtarz główny z 1907-1908 r. z krzyżem, który można przysłonić obrazem Św. Stanisława bpa krakowskiego.

 • Ambonę kamienną z 1895 r.

 • Ołtarz z 1899 r. z jedną z najstarszych kopii Matki Boskiej Częstochowskiej nazywanej „Matką Bożą Dobrzechowską” otoczony szczególnym kultem, który przysłaniany jest obrazem Matki Bożej Różańcowej.

 • Chrzcielnica barokowa z nakrywą z XVIII w. oraz czarą z XVII w.

 • Ołtarz św. Franciszka z Asyżu z 1909 r. zasłaniany obrazem św. Antoniego Padewskiego.

 • Ołtarz Najświętszego Serca Jezusa z 1909 r. z postaciami Ewangelistów św. Jana i Mateusza oraz płaskorzeźbą dwunastoletniego Jezusa w świątyni. Statua Serca Jezusa jest przysłaniana obrazem św. Wincentego a Paulo.

 • Ołtarz św. Józefa z 1910 r. z rzeźbami św. Anny i Joachima.

 • Konfesjonały gotyckie pod chórem kościelnym z 1911 r.

 • Stacje Męki Pańskiej z 1902 r.

 • Ławki dla wiernych z dawnego wyposażenia w nawach bocznych.

 • Obrazy i feretony używane podczas procesji, w tym Matki Bożej Różańcowej i św. Józefa z 1908 r.

 • Rzeźba Chrystusa na krzyżu w przedsionku z dawnego drewnianego kościoła

 • Dzwony: Stanisław z 1448 r.o wadze 840 kg i średnicy 98 cm, Maryja z 1968 r. o wadze 700 kg. Trzeci dzwon z tego samego okresu jest bezimienny.

 • Zabytki: monstrancja z przełomu XVII i XVIII w., ornat z połowy XVII w. oraz kielich z napisem „Wotum ojców. Pamiątka wojny 1914-1917”.

 • Relikwie św. Stanisława BM sprowadzone w maju 2005 r.

Obecnie w każdą środę podczas Nowenny do Matki Bożej Dobrzechowskiej i św. Stanisława BM, po mszy św. wieczornej wierni ku czci patronów parafii całują relikwie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl