Wyszukiwarka

Park leśny "DĘBINA"

  

Dużą atrakcją dla mieszkańców gminy Krościenko Wyżne i okolicznych miejscowości jest Park Leśny „Dębina”. Zachowując charakter lasu gospodarczego został przystosowany do pełnienia funkcji rekreacyjnych dla mieszkańców. Dawne drogi leśne służą dziś za ścieżki spacerowe i rowerowe. Las jednowiekowy i pozbawiony prawie podszytu wydaje się być zupełnie opuszczony przez dzikie zwierzęta. Tymczasem znajdują tu schronienie nawet średniej wielkości ssaki, takie jak: sarna, lis czy zając. Nietrudno tu spotkać wiewiórkę, łasicę, albo gronostaja, które często korzystają z możliwości zdobycia pokarmu w okolicznych zabudowaniach. Wiosną Dębina rozbrzmiewa śpiewem ptaków. Szczególnie liczne są zięby, ale sporo jest również sikor, sójek, kowalików i dzięciołów pstrych. Wieczorem można usłyszeć pohukiwania sów, najczęściej sowy uszatej, która licznie występuje w tej okolicy. Drzewa, które można spotkać w Dębinie to: dąb szypułkowy, grab zwyczajny, topola, osika i brzoza brodawkowata wraz z nieliczną brzozą czarną. W północnej części lasu, na przypotokowym łęgu występują: wierzba krucha, jesion wyniosły, olsza czarna, czeremcha zwyczajna. W różnych częściach Dębiny rośną również: lipa szerokolistna, modrzew europejski, buk zwyczajny. Na obrzeżu lasu od strony wschodniej istnieje stara aleja obsadzona kasztanowcem pospolitym. Na przydrożu towarzyszy mu grochodrzew czyli robinia akacjowa.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl