Wyszukiwarka

Kościół pw. św. Mikołaja w Lubli

  

Zabytek grupy I zbudowany z racji założenia parafii przez opactwo cystersów w II poł. XV w. Jednonawowy z węższym, zamkniętym trójbocznie prezbiterium i stojącą przy nim od północy prostokątną zachrystią. Kościół był wiele razy remontowany. Wieżę zbudowano pod koniec XVIII w., jednak w 1944 roku została zniszczona. Zrekonstruowano ją w 1995 r. Niewielkie wnętrze wypełniają liczne, zabytkowe sprzęty, obrazy i rzeźby. Ołtarz główny z 1703 r. mieści dwa, zapewne późnogotyckie, przemalowane w 1929 r. przez księdza Władysława Luteckiego obrazy: w polu środkowym Matkę Boską z Dzieciątkiem w otoczeniu aniołków i św. Mikołaja w zwieńczeniu. Ołtarze boczne stojące przy tęczy wykonane ok. 1700 r. ozdobiono kolumnami, ażurowymi uchami i rokokowymi rzeźbami (ok. 1768 r.).

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl