Wyszukiwarka

Kościół pw. św. Doroty w Kozłówku

  

Kościół pw. św. Doroty w Kozłówku, wybudowany został w 1877 r. Kaplica posiada wewnątrz współczesną budowie polichromię iluzjonistyczno - figuralną. Kaplica przechowuje kilka cennych obiektów: prospekt organowy z II połowy XVIII w. późnobarokowy, z rzeźbą anioła w zwieńczeniu i uchami z I połowy XVII w., późnogotycką rzeźbę Św. Doroty z około 1460 r. oraz płaskorzeźbę Trójcy Świętej w typie Tronu Łaski, barokowa z połowy XVII w. Przy kościele można zobaczyć stare zabytkowe drzewa m.in. pomnik przyrody - lipę drobnolistną.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestujaca w Obszary Wiejskie.
Projekt pn. Aktywna Turystyka Ludnosci Atrakcyjnym Szlakiem o akronimie ATLAS wspólfinansowany ze srodków Unii Europejskiej
w ramach dzialania 421 "Wdrażanie projektów współpracy" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.
Instytucja Zarzadzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Odpowiedzialność za tresc materiałów informacyjnych ponosi Lokalna Grupa Dzialania Stowarzyszenie "Subregion Magurski – Szansa na Rozwój",
Czarnorzecko-Strzyżowska Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Liwocz".
Projekt oraz realizacja: KampanieSEO.pl